Numismatiek

  1. BEECKMANS L. & DE BUYSER F. 2002, Een 16de-eeuws depot van gouden en zilveren munten uit Zingem (provincie Oost-Vlaanderen), Archeologie in Vlaanderen, VI, pp. 309-335.
  2. BEECKMANS L. & VAN LAERE R. 2007, Een 18de-eeuws muntdepot uit het Prinsenhof, in: HILLEWAERT B. & VAN BESIEN E. (eds.), Het Prinsenhof in Brugge, Raakvlak, Intergemeentelijk Dienst Archeologie Brugge & Ommeland, pp. 106-111.
  3. BEECKMANS L., DE BUYSER F. & PARENT J.-P. 2011, Middeleeuwse munten in de schaduw van de Sint-Walburgakerk te Oudenaarde. EGMP, jaarboek 2011, pp. 29-55
  4. BEECKMANS L., DE BUYSER F. & PARENT J.-P. 2012, Munten uit de bodem van Eine (O.-Vl.), E.G.M.P., jaarboek 2012, pp.
  5. BEECKMANS L. & DE BUYSER F. 2012, Zilveren munten uit de 18de eeuw gevonden op het dorpsplein in Moorsel (Aalst, prov. Oost-Vl.), Relicta 9, pp. 209-218.
  6. BEECKMANS L. & VANDENBERGHE S., 2013, Een klein muntdepot uit de 16e eeuw in het kasteel van Egmont te Zottegem, Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde, Handelingen XVI, pp. 283-287.
  7. BEECKMANS L., PARENT J.-P., DE BROUWER N., 2015: Kleine denieren op de Kapellekouter in Kruishoutem, Jaarboek van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, pp. 1-8
  8. BEECKMANS L., DE BUYSER F., MAGERMAN K., MOENS J., MOENS J. EN SAERENS S., 2016: Een muntdepot uit de vroege 20ste eeuw in Heverlee (Vlaams-Brabant), Jaarboek van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde, pp. 11-26
  9. Beeckmans L. 2015, Noodgeld uit de Eerste Wereldoorlog in Zuid-Oost-Vlaanderen, Handelingen van het Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde, XVII, pp 211-216
  10. BEECKMANS LUK, 2018: In een nis verborgen. Een 18e-eeuws muntdepot uit Bambrugge (Erpe-Mere, Oost-Vlaanderen), Tijdschrift van de Geschiedkundige Vereniging Het Land van Aalst, LXX, 2, pp.107-134.